Co-Relația între Librăria OCartePerfectă și Client:

Termeni Generali:

 • Librăria OCartePerfectă este un magazin de cărți online.
 • Librăria OCartePerfectă prestează serviciile și produsele în conformitate cu acest regulament.
 • Utilizarea serviciilor magazinului dar și toate relațiile contractuale între client și magazin sunt reglementate de acest regulament.
 • Folosind oricare dintre serviciile sau funcționalitățile magazinului, vă exprimați acceptarea necondiționată a tuturor termenilor acestui regulament și a tuturor celorlalte condiții prevăzute pe paginile magazinului. In caz de dezacord cu oricare dintre condiții, încetați imediat utilizarea serviciilor și părăsiți paginilie magazinului.
 • Sunteți informat că prezentul regulament se aplică tuturor serviciilor existente în prezent ale magazinului, precum și pentru orice dezvoltare și/sau adăugare de servicii noi.
 • Librăria OCartePerfectă își rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament fără nicio notificare specială. Noua versiune a regulamentului intră în vigoare din momentul publicării pe această pagină, cu excepția cazului în care noua versiune a regulamentului prevede altfel. Versiunea curentă a regulamentului este întotdeauna localizată pe această pagină la https://ocarteperfecta.ie/termeni-si-conditi/.
 • Confirmați acordul dvs. cu dispozițiile prezentului regulament, făcând clic pe butonul „Acceptați acordul utilizatorului” în timpul înregistrării, inclusiv la ultimul pas de plasare a unei comenzi pe site.
 • Librăria OCartePerfectă recomandă persoanelor sub 18 ani să se abțină să acceseze serviciile personalizate ale magazinului. Librăria OCartePerfectă nu colectează intenționat informațiile primite de la minori, inclusiv datele personale ale acestora din urmă, nu utilizează sau orientează conținutul paginilor magazinului online către minori. Responsabilitatea pentru acțiunile minorilor, inclusiv achiziționarea lor de produse din catalogul Librăria OCartePerfectă, revine reprezentanților legali ai minorilor.
 1. Procedura de incheiere a unui contract de vânzare-cumpărare
  • Contractul dintre Librăria OCartePerfectă și client se incheie in momentul in care Librăria OCartePerfectă acceptă comanda clientului și emite o factură în avans catre client în avans.
  • Clientul este obligat să plătească integral toată suma pentru bunurile procurate inclusiv și livrarea dacă este aplicabil.
  • Comanda trebuie să conțină pe lângă cerințele de mai sus, cerințele cerute de formularul electronic de comandă de pe paginile magazinului.
  • În cazul in care oricare dintre cerințele specificate în comanda utilizatorului nu poate fi indeplinită de către furnizor, acesta va trimite utilizatorului o ofertă nouă, in care sa prezinte variantele posibile ale comenizii si va solicita avizul clientului. In cazul in care comanda clientului este o livrare non-standard, magazinul poate solicita 7 zile lucrătoare pentru a evalua comanda inainte de a o accepta. In cazul unei comenzi individuale, perioada de livrare declarată in acceptarea comenzii incepe să curgă dupa plata depozitului.
  • În baza contractului încheiat între Librăria OCartePerfectă și client, Librăria OCartePerfectă se angajează să livreze clientului produsele procurate in termeni rezonabili.
  • Atât furnizolrul cât și utilizatorul trebuie sa fie de acord cu modificările contractului.
  • Emiterea unei comenzi este precedată de oferta de preț a furnizorului menționată pe paginile de produse sau realizată pe baza cererii clientului.
  • Toate ofertele de la Librăria OCartePerfectă rămân fără caracter obligatoriu, cu excepția cazului ăn care se prevede in mod expres altfel in ofertă. Încheierea contractelor și a altor angajamente devin obligatorii numai dupa acceptarea furnizolui. Furnizorul își rezervă dreptul de a face abateri ușoare, condiționate din punct de vedere tehnic de la ofertă chiar și după ce a acceptat comanda.
  • În cazul unei comenzi individuale conform graficului, utilizatorul se obligă să predea furnizorului toate informatiile necesare și să ofere cooperarea necesară pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor sale în temeiul prezentului contract, în caz contrar furnizorul nu este obligat să îndeplinească datele de livrare convenite.
 2. Anularea comenzii
  • Anularea comenzii de către furnizor – furnizorul își rezervă dreptul de a nu accepta comanda sau o parte a acesteia dacă din motive serioase nu este în măsură să îndeplinească data de livrare a unei comenzi individuale, nu mai furnizează livrarea sau prețul de livrare s-a modificat semnificativ. În cazul în care apare această situație, furnizorul va contacta utilizatorul prin e-mail sau telefon și, dacă este necesar, acesta va fi de acord cu aceste modificari. În cazul în care livrarea nu are nicio rambursare, comanda nu va fi acceptată decât și dacă un contract a fost deja încheiat, contractul va fi retras.
 1. Livrarea Produselor
  • Librăria OCartePerfectă livrează produsele prin intermediul curierului sau/și a poștei.
  • Comenzile efectuate până la ora 14:00 ora Irlandei, vor fi expediate către poștă în aceeași zi. Toate comenzile efectuate după ora 14:00, vor fi expediate in următoarea zi lucrătoare.
  • Regulamentul de expediere a produselor procurate de pe Librăria OCartePerfectă prevăzut in punctul 4.2 a-l acestui regulament se aplică pentru comenzile care vor fi expediate inafara Dublinului.
  • Librăria OCartePerfectă are responsabilitatea să expedieze prin curier sau prin poștă toate comenzile in care clientul specifică o adresa din raza Dublinului.
  • Toate comenzile effectuate până la ora 17:00 care au ca destinație o adresă din Dublin, vor fi livrate in aceeași zi. Comenzile effectuate dupa ora 17:00 vor fi livrate maxim in următoarea zi calendaristică.
 2. Returnarea Comenzii
  • Clientul poate returna comanda in decurs de 14 zile calendaristice de la ziua primirii acesteia.
  • Clientul trebuie să notifice in prealabil Librăria OCartePerfectă de faptul că dorește să returneze produsele fără a invoca vre-un motiv.
  • Produsele trebuie să fie in aceeași stare in care clientul le primește
  • Cheltuielile pentru livrare a produselor returnate sunt suportate de către client.
 3. Proprietate Intelectuală:

6.1. Magazinul “www.ocarteperfecta.ie” este proprietatea companiei Librăria OCartePerfectă și este operat de Librăria OCartePerfectă. Prezentarea și fiecare dintre elementele care apar pe paginile magazinului, inclusiv mărcile comerciale, logo-urile și numele de domenii, sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuala.
6.2 Niciun material din magazin nu poate fi copiat, reprodus, modificat, republicat, încărcat, distorsionat, transmis sau distribuit în nicio manieră și pe niciun suport, parțial sau integral, fără acordul prealabil scris al Librăria OCartePerfectă.

6.3. Elementele care alcătuiesc magazinul sau care sunt conținute pe paginile magazinului și care sunt autorizate pentru utilizare, nu pot fi distorsionate, modificate sau schimbate în niciun mod.

6.4 Librăria OCartePerfectă  își rezervă dreptul de a întreprinde acțiuni legale împotriva oricărei contrafaceri a drepturilor sale de proprietate intelectuală conform legislatiei Uniunii Europene si Legislatiei Irlandeze.